اعمال محدودیت‌های شبانه در ۲۹ استان تایلند

اعمال محدودیت‌های شبانه در ۲۹ استان تایلند
«اداره گردشگری تایلند» از مسافران خواسته است که تا اطلاع ثانوی، به‌جز در مواقع ضروری از بیرون رفتن شبانه در این ۲۹ استان خودداری کنند.

محدودیت‌های شبانه در ۲۹ استان تایلند به شرح زیر است:

مناطق مرکزی
استان «چای نات»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «ناخون پاتوم»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «ناخون نایوک»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «نونتابوری»: از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «پاتوم تانی»: از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «پتچابوری»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «راتچابوری»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «سا کایو»: از ساعت ۲۴:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «ساموت پراکان»: از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «ساموت ساخون»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «سوفان بوری»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
مناطق شمالی
استان «فرای»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۳:۰۰
استان «یوتای تانی»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
مناطق شمال شرقی
استان «بوئنگ کان»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «بوریرام»: تمام روز
استان «چایافوم»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «ناخون راتچاسیما»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «نونگ خای»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «اوبون راتچاتانی»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «یاسوتون»: از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۴:۰۰
مناطق جنوبی
استان «کرابی»: از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «پاتانی»: از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «فاتالونگ» یا «پاتالونگ»: از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۳:۰۰
استان «پوکت»: از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «رانونگ»: از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «سونگخلا» یا «سونگکلا»: از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «سورات تانی»: از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۴:۰۰
استان «ترانگ»: از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۳:۰۰
استان «یالا»: از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۴:۰۰
پیش از نیز با افزایش شیوع ویروس «کرونا» در «تایلند»، اداره گردشگری این کشور از آغاز مجدد قرنطینه ۱۴روزه برای مسافران بین‌المللی خبر داده بود.