راه اندازی مرکز ارتباطی گذرنامه های سلامت دیجیتال در اروپا

راه اندازی مرکز ارتباطی گذرنامه های سلامت دیجیتال در اروپا
افزایش سرعت واکسیناسیون در اروپا و کنترل شیوع ویروس کرونا در این قاره امیدها را برای از سر گیری سفرهای تابستانه در تابستان ۲۰۲۱ بیشتر کرده است. حال اتحادیه اروپا قصد دارد برای تسهیل آغاز دوباره سفرها، از ماه ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰) یک مرکز ارتباطی میان «گذرنامه های سلامت دیجیتال» کشورهای اروپایی راه‌اندازی کند.