سنگ نبشته های بیستون


. این سایت تاریخی فضایی به اندازه 1650 هکتار را به خود اختصاص داده است اثر اصلی این مکان باستان شناسی، کتیبه برجسته و میخی است و به دستور داریوش اول هخامنشی، هنگامی که به تخت امپراتوري پارس رسید نزدیک 521 سال پیش از میلاد مسیح (ع) ساخته شد. این کتیبه تنها اثر هخامنشیان است که به صورت مستند درباره سلسله هخامنشی و کنترل شورش هاي داخلی توسط داریوش اول و شرح که پسوند مکان « ستان » به معنی خدا و « بغ » دقیق این واقعه، توضیح داده است. بیستون در اصل و در آغاز بغستان نام داشته است؛ که از دو واژه به معنی جایگاه و سرزمین است تشکیل شده است و روي هم به معنی جایگاه خدایان بوده است. داریوش شاه دراین کتیبه شرح فتوحات خودرا به خط میخی و به سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی بر دل سنگ نگاشته است. عظمت این کتیبه به گونه اي است که فقط زبان پارسی باستان آن داراي 414 سطر می باشد. دراین کتیبه داریوش شاه علاوه بر شرح فتوحات خود از اهورا مزدا خداي نیکی بسیار یاد کرده و انسان ها را به راست گفتاري و نیک کرداري دعوت کرده است. سنگ نبشته بیستون بر دامنه کوه پروا و برسنگ هایی از جنس آهک ایجاد شده که از آثار رنگ لعاب قهوه اي مانندي که پس از همراه شدن با ذرات اکسیده شده آهک و همچنین بقایاي سربی که در چند سطر نخست اثر دیده شده است به نظر می آید در پایان کار براي افزایش طول عمر اثر تمام نماي آن را با اندودي ناشناخته پوشانده اند. ارتفاع کلی کتیبه 7 متر و 80 سانتی متر و طول آن 22 متر می باشد و در مرکز آن 5 ستون به خط میخی فارسی باستان دیده می شود. هر یک از 4 ستون اولیه قدري کمتر از 2 متر عرض و 4 متر ارتفاع دارد. متن فارسی باستان جمعاً 525 سطر دارد. بر روي پنج ستون مذکور اهورامزادا بر روي صفحه برآمده اي قرار گرفته و بر روي همه این اشکال در حال پرواز است.

اهورامزدا با چهره انسانی و ریشی مستطیلی تجسم یافته و از میان انوار یک فرص خورشید بسیار بزرگ که در حال نورافشانی، پدیدار گشته است. بر روي سر او یک تاج تابناك با شاخ هایی قرار گرفته که نشانه و رمز خدایی بودن اوست. اهورمزدا دست چپش را با حلقه اي به سوي داریوش دراز کرده و به این ترتیب مشغول انجام مراسمی مبنی بر تسلیم قدرت و سلطه پادشاهی به داریوش می باشد. وي با دست راستش که بلند کرده خیر و برکت براي داریوش می خواهد. خود داریوش تاج پادشاهی بر سر دارد. سبیلهایش تابیده و ریشش مستطیلی شکل و به شیوه ریش پادشاهان آشور است که ده طره داشته. دست راست داریوش به حالت دعا و راز و نیاز به سوي اهورمزدا دراز است و با دست چپش کمانی را گرفته است. داریوش به اندازه معمولی بعنی به قد 180 سانتی متر نشان داده شده است. داریوش با پاي راست خود گئومات را زیر لگد انداخته به طوري که یک پا و دو دست گئومات به حالت تضرع بالا آمده است. از سمت چپ، در پشت سر داریوش دو نفر از درباریان نیزه دار و کماندار با تیرکش ایستاده اند و هر می باشد. این دو نفر قدشان از داریوش کوتاه تر « آسپاتینا » و کماندار « گبري » دو ریش هاي بلندي دارند. با توجه به نقشه هاي نقش رستم، نیزه دار مذکور و در حدود 150 سانتی متر است، ولی از پادشاهان یاغی که مجسمه آنها تا سینه داریوش است ( 120 سانتی متر)، بلندترند. پشت گئومات بلافاصله 8 نفر که نظر به تیزي نوك کلاهش هشت سانتی متر از داریوش بلندتر است، نقش « تیگراخائودا » ، از غاصبین تخت و تاج پادشاهی و پیشواي قبیله سکاها گردیده است. همه آنها به وسیله زنجیري به یکدیگر متصل هستند. قسمتی از مجسمه هاي کتیبه بیستون در زمان دو جنگ جهانی موقعی که سربازان از کنار آن عبور کرده اند، ویران گردیده است. مجموعاً این نقوش حد متوسط 3 متر ارتفاع و 5٫48 متر طول دارد. نخستین کسی که موفق به خواندکتیبه بیستون شد، هنري رالینسون انگلیسی افسر ارتش هند بود. بخش هایی از این کتیبه باستانی به علت فرسایش در برابر باد و باران از میان رفته و ناخواناست؛ و نیز بدین خاطر که در دوره اي از بی خبري ایرانیان، نقوش و خطوط آن به عنوان نشانه تیراندازي مورد استفاده قرار می گرفت.
هم اکنون بقایاي با ارزش دیگري از دوره مادها در 8 قرن پیش از میلاد مسیح، هخامنشیان، ساسانیان، ایلخانیان و صفویه در محوطه بیستون قرار دارد. غار شکارچیان و غار مرخرل به دوران پارینه سنگی باز می گردند و نیایشگاه مادي نیز از آثار بجا مانده مادها است که هر کدام به صورت جدا گانه در سال 1380 خورشیدي ثبت ملی شدند .در محوطه بیستون مجسمه هرکول بر روي سنگ تراش خورده اي قرار گرفته شده و قدمت آن را به دوران سلوکیان نسبت داده اند. از آثار اشکانی این مجموعه نقش برجسته گودرز دوم اشکانی، نقش میتریدات اشکانی یا همان پیکره مهرداد دوم و سنگ نگاره بلاش است. ساسانیان در بیستون آثار بسیاري را از خود به یادگار گذاشته اند و شاید گفت در توسعه این مجموعه نقش به سزایی داشتند. کاخ بیستون یکی از این آثار ساسانی است که در سال هاي حکومتی سایر فرمانروایان به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار می گرفت. دیگر ردپاي این سلسله تاریخی را می توان در آثاري نظیر فرهاد تراش، پل ساسانی یا همان پل خسرو و بناي ساسانی نظاره کرد. در زمان ایلخانیان بر بقایاي کاخ ساسانی، کارونسرایی ساخته شد اما زلزله تمام آن را از بین برد، با این وجود شاه عباس صفوي در نزدیکی این سایت کاروانسرا دیگري را بنا نهاد و هم اکنون یکی از دیدنی ترین بخش هاي مجموعه بیستون به شمار می رود . این سایت در 28 اثر در 7 مهرماه سال 1381 با شماره 6463 به ثبت میراث ملی ایران رسید. در 8 ژانویه سال 2005 میلادي، مصادف با 19 دي ماه 1383 ، سازمان جهانی یونسکو، 13 اثر از مجموعه بیستون را همچون کتیبه برجسته داریوش هخامنشی را اثري ارزشمند براي تمامی جهانیان خواند و با شماره 1222 به ثبت خود رسانید .بهترین زمان سفر فصل بهار می باشد.

#آژانس تعطیلات رویایی #تعطیلات رویایی #گردشگری #سفر #مسافرت #ویزا #پاسپورت #شنگن #اروپا #تور اروپا #وام گردشگری #کیش #آفر #تور #هواپیما #قطار #اتوبوس #بلیط #تور خارجی #طبیعت گردی #باران #زیبا #ویزا آنلاین #ایران #ایرانگردی #روادید #توریسم #اقامت #ویزا تحصیلی #تحصیل #دانشگاه #تحصیلی #زبان #زبان انگلیسی #راهنماییجاری #کسب وکار #سرمایه #شرکت #گردشگری #زیبایی #دیدنی #تور #راهنما #مسافرت #مردم بومی #مراسم #آیین #سفر رفتن #طبیعت #غذا #فرهنگ #زیست بوم #گردش #سوغاتی #صنایع دستی #سنگ قیمتی #غذا #خوشمزه #آسیا #تور اسیا #امنیت #مهاجرت #خوشمزه #بی‌نظیر #اقتصاد #مردم #موقعیت #نروژ #اقدام #اقامت #کار #خانواده #تور # کیش # تفریح #تاریخ #خوشگذرانی #میکامال #تفریح #تجارت #تجاری #تله کابین #اکواریوم #تونل باد #بازدید #گردش #تهران #عمارت قزاقخانه #قاجار #ناصرالدین شاه قاجار #مظفرالدین شاه قاجار #تاریخ #ایتالیا #گردش #تاریخچه ایتالیا #گردش در ایتالیا #رم #گردش در رم #میکلانژ #دیدنی #معبد پانتئون #پله های اسپانیایی #سالن موسیقی #کنسرت #رومن فروم #فستیوال #ایتالیا #میلان #اتومبیل رانی #فشن #فشن مد و لباس #خرید #ونیز #مراکز خرید #مراکز خرید ونیز #هنر #ایتالیا #رنسانس #فوتوریسم #ماکیایولی #هنرمند #هنرمندان #هنردوستان #جزیره #ارزان #جزیره ارزان #اروپا #ساختمان #آپارتمان #اسپانیا #گردش #سفر به اسپانیا #پارک لورو #تفریح #شادی #دلفین #باغ وحش #نهنگ قاتل #شیر آبی #شیر #طوطی #فستیوال #جشنواره #گوجه فرنگی #گردش در تهران #باغ امیر سلیمانی #مجارستان #درباره مجارستان بدانیم #پارک #پارک ملی #پارک های ملی مجارستان #جشنواره های مجارستان #مجارستان شگفت انگیز #بلغارستان #اختراعات بلغارستان # دانشمند#غذا #غذا های بلغاری #غذا های بلغارستان #جشنواره های بلغارستان #یونان #گردش در یونان #دانمارک #همه چیز درباره دانمارک #لگو #لگو در دانمارک #ثروت عجیب دانمارکی ها