دسترسی هواپیمایی امارات به سوابق کووید-۱۹ مسافران

دسترسی هواپیمایی امارات به سوابق کووید-۱۹ مسافران
شرکت هواپیمایی «امارات» و «اداره بهداشت امارات» تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه تبادل اطلاعات «کووید-۱۹» مسافران امضا کردند.