درباره ما

شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و ایرانگردی چارهنگام گشت ایرانیان مجموعه ای است که از ابتدای فعالیت همواره در تلاش بوده همگام با پیشرفت های تکنولوژی صنعت گردشگری را در شهر شیراز رشد دهد. با عنایت به پیام های مدیریت مجموعه و تلاش های بی وقفه تمام همکاران در چارهنگام در طول 3 سال فعالیت مستمر در این صنعت، چارهنگام هم اکنون دارای امتیازاتی است. شایان ذکر است مجموعه چارهنگام گشت ایرانیان در سال 95 برای اولین بار در ششمین دوره جشن حمایت از حقوق مصرف کنندگان که هر ساله توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار میگردد شرکت کرده و در سال های افتخاراتی از جمله کسب لوح تقدیر و شناخته شدن به عنوان برند حامی حقوق مصرف کنندگان در سال 96 شده است. در سال 97 با عنایت خداوند و همراهی تمام مسافران مجموعه چارهنگام به دریافت تندیس برنزی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نایل آمده.